Vest Siivous logo

Tietosuojaseloste

  1. Rekisterinpitäjä

Yritys: Vest Siivous
Y-tunnus: 3254375-5
Vallikallionkatu 1, 02650 Espoo
​Puh.: +358 44 984 0105
Sarmad.Mahmud@vestsiivous.fi

  1. Rekisteröidyt

Nettisivujen kautta tarjouspyynnön jättäneet.

  1. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste: Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella 
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
tarjouspyyntöihin vastaaminen asiakassuhteen hoitaminen, hallinta ja kehittäminen
palveluistamme kertominen.

  1. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
nimi
sähköposti
puhelinnumero
kohteen osoite
muut henkilön itse lomakkeella antamat tiedot

  1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:
Yritys: Vest Siivous
Y-tunnus: 3254375-5
Vallikallionkatu 1, 02650
​Puh.: +358 44 984 0105
Sarmad.Mahmud@vestsiivous.fi
Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. 

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä verkkolomakkeen tai sähköpostin kautta
asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta esimerkiksi uutiskirjeen tilauksen yhteydessä

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Vest Siivous -palvelun ulkopuolelle.
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.
Käytetyt EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevat ohjelmistot /pilvipalvelut ovat Privacy Shield listalla.
Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia sähköpostin hoitamiseen, verkkosivujen kehitykseen sekä ylläpitoon ja markkinointiin:

Google
Hostinger
WordPress

Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta. 

Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Vest Siivous työntekijät. 
Rekisterinpitäjä / tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Lomakkeen välittämiä tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.